Consilieri sunt toți cei care sunt formați profesional si acreditați pentru a oferi consiliere.

Consilierul pentru Dezvoltare Personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală si profesională, valorificând si dezvoltând resursele și potențialul propriu.

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă in ghidarea, susținerea si încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării si relevării propriilor capacități și resurse și a conștientizării punctelor critice din existența proprie si a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile.

In acest scop, consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la resursele interioare proprii, dezvoltă  potențialul uman, îmbunătățește calitatea vieții personale si profesionale a celor interesați să progreseze in plan individual sau colectiv si contribuie la realizarea obiectivelor si aspirațiilor acestora.

Consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidențialitate privind problemele clienților (excepție făcând situațiile prevăzute prin lege).